Cologne, 30 November 2016

On 29 November 2016 ISCC was registered as a certification system administrator by the Polish Agricultural Market Agency (ARR). This follows a Polish legal requirement for certification schemes active on the Polish market to obtain an entry in the registry of recognised certification system administrators until 01 January 2017.

With this registration ISCC is fulfilling all formal and legal requirements for certification schemes to continue certification in Poland in 2017 and beyond.

ISCC’s reference number in the register of certification system administrators is BIO/ASC/002/2016.

Link to ARR Website

As a prerequisite for the registration as a system administrator, ISCC has established a branch in Poland:

ISCC System GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warsaw, Poland
VAT-Nr. (NIP): 1070037090
KRS No.: 0000641735

Furthermore, the ISCC EU System Documents have been translated in Polish. You can find the Polish translation of the EU System Documents on the ISCC website.


ISCC jest zarejstrowany jako Administrator Systemu przez ARR w Polsce.

29 listopada 2016, ISCC został zarejestrowany jako administrator systemu certyfikacji przez polską Agencję Rynku Rolnego (ARR). Spełnił tym samym polskie wymaganie prawne odnoszące się do systemów certyfikacji funkcjonujących na polskim rynku w zakresie wpisania do rejestru uznanych administratorów systemu certyfikacji do 1 stycznia 2017 r. Proces rejestracji został przeprowadzony przez ARR i zakończył się powodzeniem. ISCC jest pierwszym podmiotem spoza Polski, którego system certyfikacyjny został zarejestrowany przez ARR.

Wraz z zakończeniem rejestracji ISCC spełnia formalne i prawne wymagania dla systemów certyfikacji i będzie kontynuował certyfikację w Polsce w roku 2017 oraz latach następnych.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej